Preduzeće Projekt.si d.o.o. je privatno preduzeće iz Ljubljane. Osnovna delatnost preduzeća je razvoj i prodaja programske opreme za vođenje poslovanja preduzeća (d.o.o.), te javnih preduzeća. Naše proizvode upotrebljava preko 350 preduzeća iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Mađarske, Španjolske i Holandije.

Metode i uslovi za dobijanje dozvole

PIS softverski paket je licencirani autorski rad. Sa licencom dobijate ovlašćenje da koristite naš paket, u skladu sa uslovima sadržanim u ugovoru o licenci. Prema zakonu o autorskim pravima, korišćenje softvera bez autorskih prava bez dozvole je nezakonito i stoga kažnjivo.

Nudimo našim kupcima dva načina za dobijanje licence:

Kupovina licence

Kupovinom licence PIS softvera postajete vlasnik licence. Kupovina obuhvata kompletno održavanje i raspoređivanje do jedne godine. Posle ovog perioda imate mogućnost da napravite ugovor o održavanju ili osveženju. U ugovoru o osvežavanju sve promene su uključene u cijenu, dok ugovor o održavanju uključuje posete ili intervencije sa klijentima pored verzije.

Iznajmljivanje licence

Pošto sama kupovina može previše koštati preduzeća, nudimo i našim kupcima iznajmljivanje licence. Prednost iznajmljivanja je plaćanje mjesečne najamnine koja važi za period izdavanja. Ugovor o zakupu već uključuje održavanje, a plaća se mesečna fiksna kamata od 4% od vrednosti softvera. Pri potpisivanju ugovora se plaća 10% vrednosti softvera, kao trošak postavljanja sistema. Nakon raskida zakupa, zakupac više nema pravo da koristi ovaj ugovor.

Lokacija preduzeća

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top