Glavni proizvod preduzeća je programski paket PIS, koji pokriva sve oblike poslovanja malih i srednje velikih preduzeća

PIS koriste i samostalna preduzeća na jednom računaru, kao i veća preduzeća na sistemu sa razdvojenim serverom i više radnih stanica (negde do 150 istovremenih korisnika).

Paket se sastoji od sledećih modula

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top