Za obdobje:
DatumVerzijaModulOpis
2.2.2023 18:27:356.0.40.3620TranOrderUporabnik ima sedaj možnost vnaprej določiti uporabnika, ki bo s pocketPISom obdelal nalog za odpremo.
2.2.2023 18:26:236.0.40.3620NormUporabnik lahko v tehnološkem postopku enostavno zamenja delovno mesto z eno od alternativ.
2.2.2023 18:23:566.0.40.3620ProdajaAdministrator lahko v prodajnih dokumentih določi, da sta podatka Tip priložnosti in Vir priložnosti obvezna podatka.
28.1.2023 13:21:046.0.39.3619SQLRepTudi iz SQL poročila se lahko pripravi opomnik, ko potem odpre to poročilo.
28.1.2023 13:20:346.0.39.3619VracIzdvnos postavke vračila izdelka – popravljena maska.
28.1.2023 13:19:296.0.39.3619KPPV pregledu dogodkov opraviila si lahko uporabnik odpre pregled pogodbe, če je dogodek vezan nanjo.
28.1.2023 13:18:366.0.39.3619PogDobavKo uporabnik odpira opravilo za pogodbo z dobaviteljem se v opis opravila prenese tudi opis pogodbe.
28.1.2023 13:17:576.0.39.3619AvRacunPri prenosu avansnega računa v temeljnico je datum DUR datum plačila avansa.
28.1.2023 13:17:226.0.39.3619AnalizaPartV analizi partnerja sta dodana listka za pregled izdajnic izdelkov za partnerja.
28.1.2023 13:15:006.0.39.3619RekOPopravljen RekO obrazec v slovenski verziji za invalidska podjetja, ki oddajajo 2 Rek obrazca – ločeno za izplačila nad 3x minimalne plače.
28.1.2023 13:14:186.0.39.3619RekOPopravljen RekO obrazec v slovenski verziji za delo upokojencev.
24.1.2023 20:30:30pocketPISVV pocketPISu je narejen nov modul – Dostava – ki omogoča podpis kupca kar na dlančniku ali telefonu.
21.1.2023 16:48:356.0.38.3618ProdajaPri vnosu postavke računa uporabnik ni mogel izbrati veznega dokumenta iz delovnih nalogov. Urejeno.
21.1.2023 16:47:436.0.38.3618ProdajaV izvozu in uvozu eDokumenta prodaje sedaj v txt datoteko zapišem tudi rabate 4,5 in 6.
21.1.2023 16:47:016.0.38.3618AvRacunUporabniki srbske verzije lahko naredijo avansni račun za "Slobodno zono" ali "reeksport", program bo pravilno naredil tudi eRačun.
21.1.2023 16:44:006.0.38.3618GS1Program sedaj pravilno prebere GS1 QR kodo, v kateri se pojavlja podatek (240).
19.1.2023 22:58:386.0.37.3617eRačunV srbski verziji program sedaj pravilno pripravi XML eRačuna za izvoz in/ali oproščen promet.
19.1.2023 22:57:076.0.37.3617OD2003Omogočena je priprava RekO.xml za popravek oddanih podatkov.
18.1.2023 22:46:376.0.36.3616OSV šifrantu pobud za nabavo OS sta narejeni dve spremembi. Pri vnosu se lahko vnese tudi tip pobude. Iz pobude pa je možno hitro videti spisek OS, ki je nabavljen na podlagi te pobude.
18.1.2023 20:28:036.0.36.3616KadrV pregledu podatkov o opravljenih seminarjih delavcev je dodano polje začetek delovnega razmerja.
18.1.2023 20:27:126.0.36.3616eRačunV srbski verziji program omogoča povezavo na SEF in prenos ter uvoz prejetih eRačunov.
17.1.2023 22:12:116.0.35.3615SKPri pripravi virmana za prejet račun se po novem v opis virmana prenese opis temeljnice.
17.1.2023 22:11:106.0.35.3615eRačunV pregledu spiska računov je na voljo tudi kolona "Opomba eRačuna".
17.1.2023 8:59:536.0.33.3613PlanPrvKo uporabnik kreira delovne naloge iz pregleda plana proizvodnje, bo program v glavo naloga zapisal šifro delavca, ki je kreiral dokument.
17.1.2023 8:58:106.0.33.3613OD2003Poročilo o poslanih plačilkah na elektronske naslove delavcev se lahko shrani kot csv datoteka.
17.1.2023 8:57:126.0.33.3613ProdajaUporabniki, ki za iskanje sarže na ponudbah uporabljajo virtualno zalogo sarž, so občasno dobili napako pri izbiri sarže na dobavnicah. Urejeno.
17.1.2023 8:55:076.0.33.3613VirmPravilno knjiženje plačilnih nalogov na izpisek v hrvaški verziji za prehodno obdobje HRK-EUR.
15.1.2023 1:21:546.0.32.3612AvRacunPri vnosu avansnega računa ima uporabnik možnosti vnesti tudi datum plačila avansa.
15.1.2023 1:20:156.0.32.3612PlanPrvModula Razpoložljivost zaloge in Analiza optimalnih proizvodnih količin sta sedaj na voljo tudi direktno iz planov proizvodnje.
15.1.2023 1:19:096.0.32.3612eRačunŠe nekaj manjših popravkov v srbski verziji za pošiljanje eBremepisa.
12.1.2023 21:24:33eRacunV srbski verziji ima uporabnik v šifrantu partnerjev dodatno polje, kamor vnese referenco za eRačun, ki jo želi imeti kupec.
8.1.2023 19:57:126.0.26.3606eRačuniŠe nekaj manjših popravkov za eRačune v srbski verziji.
8.1.2023 19:55:056.0.26.3606RekOŠe nekaj manjših popravkov za RekO obrazec (olajšave za prispevke niso upoštevale prispevkov od razlike do minimalne osnove).
8.1.2023 19:53:106.0.26.3606AvRacunPri prenosu avansev na končne račune v hrvaški verziji je bilo treba dodati logiko za prehodno obdobje, ko so avansi še v kunah, računi pa že v evrih.
4.1.2023 13:56:236.0.25.3605OD2003Še nekaj popravkov pri pripravi XML obrazca RekO v slovenski verziji: – če ima delavec boniteto za avto, – če si delavec sam plačuje PDPZ iz bruto – za avtorski honorar zaposlenega ali nezaposlenega delavca
4.1.2023 13:54:546.0.25.3605PlanProizV pregledu plana proizvodnje ima uporabnik na voljo enako funkcijo za vnos dodatnih opisov postavk kot v dokumentih prodaje in nabave.
3.1.2023 20:47:276.0.24.3604ODPogVključena je priprava RekO obrazca iz obračunov podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev.
2.1.2023 11:17:566.0.23.3602TečListaProgram ni pravilno bral novih tečajnic v hrvaški verziji. Urejeno.
1.1.2023 21:10:536.0.23.3601ProdajaPri prenosu prejetega naročila v dobavnico/račun program pravilno upošteva parameter "PaletaRaba4" in preveri, če je kupec upravičen do rabata #4, ki ga dobi, če naroči paletno količino.
1.1.2023 20:49:516.0.23.3601eRačunV srbski verziji pošiljanja eRačunov je dodana še možnosti pošiljanja bremepisov.
28.12.2022 12:36:486.0.22.3600SpecDokV parametrih programa se lahko na nivoju dokumenta določi, pri katerem storniranje količine vpliva nazaj na dokument, iz katerega je bil narejen.
28.12.2022 12:14:106.0.22.3600SpedV šifrantu vozil za prevozne naloge lahko uporabnik za vsako vozilo zapiše tudi skupino vozila in tekoče metre vozila.
28.12.2022 12:13:096.0.22.3600AvRacunPri izdelavi XML za avansni račun v srbski verziji pravilno upoštevam datum avansnega računa kot datum plačila avansa.
28.12.2022 12:12:246.0.22.3600ProdajaČe uporabnik dobropis naredi kar kot dobavnico z negativnim zneskom, ima sedaj možnost vnosa številke in datuma računa, na katerega se nanaša.
28.12.2022 12:10:026.0.22.3600IntPrenosiPoročilo za kontrolo internih prenosov je predelano in sedaj pokaže številko dokumenta in artikel na interni izdaji/internem prevzemu, ki ni usklajen.
27.12.2022 13:05:076.0.21.3599OD2003Za vsa izplačila plač po 01.01.2023 bo program v slovenski verziji avtomatično pripravljal Rek O obrazec, za starejša pa še vedno Rek1.
23.12.2022 9:36:176.0.20.3598ProdajaPri osvežitvi cen s partnerjevega cenika program sedaj osveži tudi cene opcij.
23.12.2022 9:34:436.0.20.3598ProdajaPri izbiri veze pri vnosu postavke prodajnega dokumenta program pokaže potrjen datum dobave na listku "Naročila".
23.12.2022 9:32:236.0.20.3598OD2003Pripravljene nove olajšave za plače in dohodninske lestvice, ki veljajo v slovenski verziji za izplačila od 01.01.2023.
23.12.2022 9:29:396.0.20.3598PrehodEURVključen modul "Prehodno obdobje", ki se bo s 1.1.2023 uporabljal v hrvaški verziji zaradi prehoda na Evro.
23.12.2022 9:27:146.0.19.3597Prodajav glavi ponudbe ima komercialist možnost vpisati, na podlagi katerega kontakta/obiska je ponudba kreirana.
23.12.2022 9:24:086.0.19.3597NarProdČe je vključen parameter za datum cenika na prejetih naročilih, lahko uporabnik v glavi dokumenta določi datum cenika, ki se upošteva za cene.
23.12.2022 9:22:226.0.19.3597GKPri kopiranju temeljnice ima uporabnik dodatno nastavitev, kjer lahko izbere, da se temeljnica kopira z negativnimi zneski.
23.12.2022 9:20:016.0.19.3597eRacunV srbski veziji je dodana logika, kjer program iz sektorja partnerja dobi podatek o tem, če se račun pošlje tudi na Cif.
23.12.2022 9:16:226.0.19.3597AnalizaArtV analizi artikla sta na listku Razpoložljivost na voljo 2 koloni – Opomba in številka kupčevega naročila.
23.12.2022 9:14:376.0.19.3597SQLRepPri izvajanju SQL poročila lahko uporabnik sedaj vse potrebne parametre vnesejo v enem oknu, namesto, da program sprašuje za enega po enega.
17.12.2022 13:18:326.0.18.3596ProdajaPošiljanje avansnih računov, končnih računov z odbitim avansnimi računi na SEF v srbski verziji.
14.12.2022 21:36:186.0.16.3594ProdajaNov parameter v nastavitvah programa – 1152 – kjer program rabat 5 avtomatično računa na podlagi rabatne liste na kupcu in skupne količine artikla na dokumentu.
13.12.2022 21:36:366.0.15.3593AnalizaArtV analizi artikla uporabnik pri naročilih vidi tudi potrjen datum odpreme.
13.12.2022 21:35:236.0.15.3593POSFunkcija Storno računa na blagajni omogoča, da uporabnik izbere, če želi da ima nov "storno" račun prav tako vezo na rezervacijo ali ne.
13.12.2022 21:30:306.0.15.3593ProdajaPri vnosu postavke prodajnega dokumenta program upošteva rabatne liste za rabate 4, 5 in 6.
13.12.2022 21:28:496.0.15.3593ProdajaV partnerju se lahko določijo rabatne liste za rabet4, 5 in 6.
13.12.2022 21:27:516.0.15.3593LeadPrikaz dokumentov v modulu Priložnosti ni pravilno prikazoval spiska. Popravljeno.
13.12.2022 21:26:286.0.15.3593NapovedOdpNov parameter v programu – 1151 – s katerim se modul Predračuni pretvori v Napovedi za odpreme, ki se potem uporabi v pocketPISu.
6.12.2022 13:08:466.0.14.3591ProdajaNa ponudbah in prejetih naročilih si lahko uporabnik na postavki poleg nabavne cene vnese še dodatne stroške, program pa mu izračuna planiran dobiček. Podatki so na voljo tudi v vrtilni tabeli.
6.12.2022 13:04:586.0.14.3591WebShopEUZa podjetja, ki uporabljajo PIS za spletno prodajo v EU države, je narejen nov modul "Davčne tarifa za artikel v državah EU", kjer uporabnik lahko vpiše izjeme pri davčnih tarifah.
4.12.2022 11:55:406.0.13.3590OD2003XML za Rek1 v slovenski verziji ni bil pravilen, če si je podjetje neplačane odsotnosti razbilo na več podšifer. Urejeno.
4.12.2022 11:54:216.0.13.3590ProdajaNov parameter v nastavitvah programa, s katerim lahko določimo specialen rabat na dobavnici, kadar kupec naroči celo paleto.
1.12.2022 20:10:066.0.12.3589PonudV vnosu ponudbe lahko uporabnik zamenja alternativno in glavno postavko.
1.12.2022 20:08:496.0.12.3589PartnerPri nastavitvah partnerja lahko uporabnik določi, da kupec prejema eRačun v obliki SrSEF.
1.12.2022 19:59:476.0.12.3589PotrNarProdV vnosu glave potrditve naročila kupca lahko uporabnik vnese številko in datum pogodbe.
24.11.2022 21:29:476.0.11.3588SQLRepSQL poročilo sedaj omogoča tudi klice drugih aplikacij.
24.11.2022 21:28:226.0.11.3588DelListV modulu Poentaža je dodana funkcija "Kopiranje zapisa".
24.11.2022 21:26:216.0.11.3588KompenPri ročnem vnosu medsebojne kompenzacije je pri izbiri veze dodana kolona Likvidiran, kjer uporabnik lahko vidi, če je prejeti račun že likvidiran.
24.11.2022 21:25:186.0.11.3588DevSkPoprava postavke devizne temeljnice je možna tudi z dvojnim klikom miške.
24.11.2022 21:23:576.0.11.3588CenikV analizi nabavnih cenikov je dodana kolona NC, kjer je prikazana neto cena dobavitelja.
21.11.2022 21:24:416.0.10.3585IntIzdArtV buildu 3584 ni deloval modul Interne izdaje artiklov. Urejeno.
21.11.2022 21:21:536.0.10.3585RepBIV preračunih BI poročil program sedaj pravilno upošteva tudi ključe, ki niso 100% razdeljeni in imajo določen del zneska nerazporejen.
20.11.2022 10:52:566.0.9.3584eRacunManjši popravki pri pošiljanju eRačunov v srbski verziji.
20.11.2022 10:52:106.0.9.3584ProdajaV prodajnih dokumentih se lahko uporabljajo dodatni rabati (4,5 in 6).
20.11.2022 10:51:306.0.9.3584DobavPogV modulu Pogodbe z dobavitelji je dodana funkcija "Arhiviraj dokument".
17.11.2022 14:09:026.0.8.3583BlagMPV čarovniku za knjiženje blagajniškega dnevnika ni bilo nastavitve za določanje stroškovnih mest za prihodke na blagajni. Urejeno.
17.11.2022 14:01:416.0.8.3583DDVPri pripravi XMLa za prodajo po 76a členu (slovenska verzija) je program pripravil datoteko, potem pa javil napako. Popravljeno.
17.11.2022 13:58:256.0.8.3583SKDFAV srbski verziji programa je možen uvoz eRačunov, ki jih uporabnik prejme na SEF.
17.11.2022 13:58:016.0.8.3583SKDFAV srbski verziji programa je možen uvoz eRačunov v XML obliki MojEracun.
17.11.2022 13:57:496.0.8.3583SKDFAV hrvaški verziji programa je možen uvoz eRačunov v XML obliki MojEracun.
15.11.2022 17:01:176.0.7.3582OD2003Pri pripravi Rek obrazca (slovenska verzija) sem dodal možnost uporabe več različnih kod za neplačano odsotnost na 1402x.
15.11.2022 17:00:176.0.7.3582OD2003Nov modul "Zahtevki za nadomestila", kjer se bodo pripravljali zahtevki za ZZZS.
15.11.2022 16:59:166.0.7.3582eRacuniV srbski verziji programa je omogočeno pošiljanje eRačunov preko storitve SEF.
11.11.2022 22:24:466.0.6.3581OSVzdDNV modulu Delovni nalogi za vzdrževanje OS ni delovalo sortiranje po koloni "Ime tipa vzdrževanja". Popravljeno.
11.11.2022 22:23:586.0.6.3581ODPri pripravi XML datoteke za obračun plače v slovenski verziji program ni pravilno pripravil podatkov za vrsto dohodka 1150. Urejeno.
11.11.2022 22:23:016.0.6.3581KPPPri vnosu delilnika stroška po SM/Lok/Dim na opravilu lahko uporabnik vpiše tudi konto in takrat program preveri, katere dimenzije se lahko in/ali morajo vnesti.
11.11.2022 22:21:526.0.6.3581ODPri pripravi izpisa plačilne liste si lahko uporabnik sam določi, pri katerih kodah se prikaže črta spodaj in/ali zgoraj.
10.11.2022 16:39:246.0.5.3580DDVManjša sprememba pri izpisu knjiga URA-1 v hrvaški verziji. Oproščen promet se evidentira v koloni 19.
10.11.2022 16:38:416.0.5.3580OD2003Nekaj sprememb na izpisu plačilne liste in v pripravi JOPPD obrazca v hrvaški verziji .
10.11.2022 16:37:426.0.5.3580SistemNov parameter v nastavitvah dela s programom, kjer se določi, kako stornirana količina na dokumentu vpliva na dokument, s katerega je bil kreiran.
10.11.2022 16:33:026.0.5.3580ODPogV modulu Podjemne pogodbe je omogočeno pošiljanje obračunov delavcem na njihov elektronski naslov (na enak način, kot se to naredi za plačilne liste).
10.11.2022 16:31:306.0.5.3580DobavV eni prejšnjih verzij je bil omogočen vnos datuma dobave v glavo dobavnice. Vendar pa je program ta datum napačno zapisal v rok plačila. Popravljeno.
10.11.2022 16:30:026.0.5.3580AnalizaUporabniki niso mogli zagnati analize rezervacij z vrtilno tabelo iz modula Analiza poslovanja. Urejeno.
10.11.2022 16:27:266.0.5.3580NarNabPri vnosu naročila blaga/materiala program prenese ceno z dobaviteljevega cenika. Po novem prenese tudi vpisane popuste.
30.10.2022 18:06:406.0.4.3579ArtOptionsPri vnosu opcij na dokument lahko sedaj uporabnik enostavno označi več opcij na artiklovi matriki in jih prenese na dokument.
30.10.2022 18:02:566.0.4.3579SistemUporabnik si lahko izključi praznične preobleke programa.
30.10.2022 17:58:066.0.4.3579eMailSMTPPri pošiljanju eMailov direktno na SMTP strežnik ima uporabnik sedaj možnost shraniti več nastavitev – za vsak modul svojo. Tako je lahko ena nastavitev za eRačune, druga za opomine, tretja za plačilke …
20.10.2022 22:11:256.0.3.3578DDVPrenovljen čarovnik za knjiženje obračuna DDV.
19.10.2022 20:39:196.0.2.3577OD2003Za pripravo JOPPD obrazca (HR verzija) je sedaj pripravljena procedura v bazi, ki jo uporabljata izpis in priprava XML.
19.10.2022 20:38:216.0.2.3577SKIFAPri kreiranju opominov za kupce bo program avtomatično v novem letu spremenil števec na naslednje leto in začel šteti od 1 naprej.
19.10.2022 20:37:186.0.2.3577NormPri vnosu alternativne operacije na tehnološki postopek ima uporabnik možnost vnesti ceno te operacije, če je delovno mesto označeno kot kooperacija.
19.10.2022 20:36:026.0.2.3577OD2003kontrola pri pripravi REK obrazca (SLO verzija), da M08 ne more biti večji od A062[P02].
19.10.2022 20:35:126.0.2.3577OSNa kartici predvidenega vzdrževanja je omogočeno dodajanje scanov.
19.10.2022 20:34:376.0.2.3577GKPri prikazu evidnečnih kontov na dokumentov je dodana kolona VEZA, da uporabnik vidi, na kateri račun se nanaša določeno plačio.
19.10.2022 20:33:416.0.2.3577ProdajaV enem od zadnjih buildov je narejeno, da program pri knjiženju računa avtomatično kreira tudi temeljnico, s katero zapre avans, ki je vpisan na račun. S tem buildom je dodan parameter, s katerim ukinemo kreiranje te temeljnice (primerno za tiste, ki tega ne želijo).
19.10.2022 20:32:236.0.2.3577eRacunPri uvozu eRačuna berem številko pogodbe. To potem iščem v tabeli pogodb z dobavitelji. Na računu je lahko vpisana naša interna številka ali dobaviteljeva.
19.10.2022 20:30:466.0.2.3577DNalogV razpisu operacij za delovni nalog je omogočena priprava šablone, ki avtomatično izpiše samo označeno postavko in ne celega dokumenta.
12.10.2022 21:25:456.0.1.3576BlagMPPri davčnem potrjevanju v srbski verziji se sedaj na računu prikažejo tudi avansi, ki (delno) zapirajo račun.
12.10.2022 21:07:306.0.1.3576KoledarPri kreiranju dogodka za koledar iz modula program ni pravilno upošteval filter pri odpiranju modula iz odprtega okna koledarja. Urejeno.
12.10.2022 21:06:126.0.1.3576SKDFAPri uvozu eRačunov, ki jih uporabnik prejme iz Document Box-a, se lahko pojavijo napačni XMLji, ki nimajo, oz. imajo napačno vpisan datum dokumenta/DUR ali valute. Takšnih računov program ni mogel uvoziti. Urejeno. Sedaj program obvesti uporabnika, da so napačni podatki, potem pa vseeno uvozi z današnjimi datumi, pa lahko/mora uporabnik le-te popraviti pred uvozom.
12.10.2022 21:04:096.0.1.3576BlagMPVnos podatkov o kupcu pri plačilu na blagajni – okno je preozko in uporabnik ne more vpisati davčne številke. Urejeno.
6.10.2022 12:09:226.0.1.3574OD2003Odpravljena napaka pri izdelavi kriptiranega PDFja za plačilno listo, ko nekateri uporabniki tega dokumenta niso mogli odpreti na androidu z mobilnim Acrobat readerjem.
6.10.2022 12:08:116.0.1.3574KadrPri kreiranju opravila iz vloge za izobraževanje se v opis opravila prenesejo vsi podatki iz vloge. Tako delavec, ki potrjuje opravilo, sploh ne odpira same vloge.
6.10.2022 12:06:046.0.1.3574eRacunPri pripravi eRačuna v srbski verziji se sedaj pošilja tudi številka pogodbe.
6.10.2022 12:05:176.0.1.3574KPPV postopku za opravilo se po novem lahko definira, da je naslednja odgovorna oseba nadrejeni delavec, ki vpisuje zadnji dogodek.
4.10.2022 18:01:226.0.1.3573ProdajaV špedicijsko mapo se po novem zapiše tudi številka naloga za odpremo.
4.10.2022 18:00:326.0.1.3573OSPodjetja, ki imajo poslovno leto drugače kot koledarsko, lahko pri amortizaciji vseeno računajo od januarja do decembra, pa v glavi obračuna definirajo DUR obračuna.
4.10.2022 17:59:226.0.1.3573OD2003Manjši popravek iRek.xml v slovenski verziji. Če je delavec bil ves mesec na bolniški, se podatka za M01 ne sme poročati. Tudi 0 ni dovoljena.
4.10.2022 17:57:276.0.1.3573BlagMPV nastavitvah blagajne lahko administrator sedaj definira avtomatično pošiljanje računov kupcem po elektronski pošti.
22.9.2022 20:26:596.0.1.3572eRacunManjši popravki za XML eRačun v srbski verziji.
22.9.2022 20:26:196.0.1.3572NabavaV pregleda nabavnega dokumenta je dodana kolona DDATUM, kjer uporabnik vidi datum in uro zapisa postavke na dokument.
22.9.2022 20:26:036.0.1.3572ProdajaV pregleda prodajnega dokumenta je dodana kolona DDATUM, kjer uporabnik vidi datum in uro zapisa postavke na dokument.
22.9.2022 20:21:016.0.1.3572MAPIKončno mi je uspelo urediti, da lahko vsi, ki imajo na računalnik nameščen program za elektronsko pošto (Outlook, Mozilla, ..) spet pošiljajo elektronska poročila iz programa s pomočjo tega klienta.
17.9.2022 23:53:576.0.1.3570OD2003V modulu Kartica delavca je možno pošiljanje kartice/ER 28 direktno na email delavca, PDF je zaščiten z geslom kot plačilka.
17.9.2022 23:52:576.0.1.3570IntrastatManjši popravki pri pripravi XML datoteke za intrastat v hrvaški verziji.
17.9.2022 23:52:156.0.1.3570IntrastatNapaka pri ročnem vnosu novega dokumenta za intrastat. Urejeno.
16.9.2022 15:15:556.0.1.3569SrbFiskOdpravljena napaka pri davčnem potrjevanju storno računa v srbski verziji.
16.9.2022 15:14:556.0.1.3569SQLReportSQL poročila sedaj omogočajo direkten vpogled v materialne dokumente.
14.9.2022 17:31:126.0.1.3568IFAČe uporabnik pri vnosu računa vnese znesek avansa, s katerim zmanjša znesek za plačilo, se pri zaključitvi računa poknjiži tudi dodatna temeljnica, ki zapre avans in fakturo.
14.9.2022 17:29:596.0.1.3568PrejNarPri vnosu postavke prejetega naročila program preverja razpoložljivo zalogo in uporabnika opozori, če te ni dovolj.
14.9.2022 17:28:586.0.1.3568PrevMPV analizi internih prevzemov in internih izdaj MP program ni prikazoval MPV. urejeno.
14.9.2022 17:27:246.0.1.3568ProdajaPri vnosu izdanega računa lahko uporabnik vnese tudi števiko in datum pogodbe s kupcem.
14.9.2022 17:26:286.0.1.3568AnalizaArtV analizi artikla na listku Prejeta naročila je dodana kolona številka naročila.
14.9.2022 17:25:316.0.1.3568SKDFAPri uvozu eRačuna program prebere tudi podatek o pogodbi in ga poišče v bazi pogodb z dobavitelji.
8.9.2022 22:23:136.0.1.3565DDVNadgrajen izvoz davčnih knjig v TXT datoteke za FURS.
8.9.2022 22:22:376.0.1.3565DobavV pregledu dobavnice lahko uporabnik vnaša tudi rok dobave.
8.9.2022 22:21:576.0.1.3565HrFiskNarejeno davčno potrjevanje veleprodajnih računov v hrvaški verziji.
8.9.2022 22:21:106.0.1.3565DobavV pregledu dobavnic so bile dodane kolone "Vrsta prejemnika 19 – 27". Ampak filtriranje je pa delalo po vrstah partnerja. Urejeno.
26.8.2022 11:27:056.0.1.3562SistemZa vse klasike, ki so navajeni na uporabniški vmesnik verzije 5.5, in želijo imeti tudi v 6.0 vse enako, je v nastavitvah uporabniškega vmesnika dodana možnost, kje se prikazujejo orodne vrstice za filtre in predloge.
26.8.2022 8:44:226.0.1.3561ProdajaPri prenosu prodajnega dokumenta v naslednji dokument se je občasno pojavila napaka. Odpravljeno.
26.8.2022 8:43:326.0.1.3561PonudPostavke v ponudbi, ki so imele negativen RVC, niso bile posebej označene. Urejeno.
22.8.2022 8:58:116.0.1.3559SifPotV šifro logistične poti se sedaj vnaša tudi naslov začetka in konca poti.
22.8.2022 8:57:226.0.1.3559GKTemV pregledu temeljnice niso bila vidna polja za način SK, DT in DDV. Urejeno.
22.8.2022 8:56:466.0.1.3559DKBilV modulu "Bilance" je dodan pregled Analitična bilanca po mesecih.
22.8.2022 8:53:326.0.1.3559SpedV pregledu špedicijskih map so dodana polje vrsta partnerja #1 – #27.
22.8.2022 8:53:116.0.1.3559DobavV pregledu dobavnic so dodana polje vrsta partnerja #19 – #27.
19.8.2022 15:19:566.0.1.3558ProdajaPreračun dokumenta sedaj preverja tudi davčne stopnje (če imamo EU spletno prodajo, so stopnje odvisne od države prejemnika).
17.8.2022 9:02:246.0.1.3556SistemNov način iskanja modulov in funkcij, ki e pohitri delo s programom.
17.8.2022 9:01:486.0.1.3555xlsRepNa voljo je nov designer poročil – xlsReportDesigner. Šablona se pripravlja v excelu, tudi poročilo je excelova datoteka.
15.8.2022 22:02:016.0.1.3552OD2003Manjši popravek pri izračun zneska M08 za iRek v slovenski verziji.
15.8.2022 22:00:536.0.1.3552AnalizaFunkcija Analiza podatkov z vrtilno tabelo je nadgrajena. Uporabnik lahko podatke pokaže v navadni tabeli, tam uporabi pogojno oblikovanje ali/in izvoz v excel.
15.8.2022 21:57:146.0.1.3551ProdajaNa voljo je nov modul v prodaji – Povpraševanje/Priložnosti.
15.8.2022 21:55:446.0.1.3551BlagMPPri izdelavi blagajniškega računa z nazivom kupca sem spremenil logiko. Sedaj lahko uporabnik izbere tiskanje in pošiljanje po ePošti.
15.8.2022 14:30:036.0.1.3550AnalizaPartV analizi partnerja so pri dokumentih prikazane kolone "STATUS" in "NEREALZNESEK".
15.8.2022 14:29:116.0.1.3550AnalizaArtNa listku "Ponudbe" v analizi artikla sta dodani koloni "Sarža" in "SerStev".
12.8.2022 10:54:246.0.1.3549GKIzvoz v excel v modulu Poročilo za statistiko finančnih računov ni deloval – urejeno.
12.8.2022 10:53:056.0.1.3549OSProgram si ni shranil podatkov v polju "Naziv #3" pri vnosu v šifrant lokacij. Urejeno.
12.8.2022 10:51:236.0.1.3549OD2003Pri pripravi XML datoteke za Rek1 obrazec v slovenski verziji program ni pravilno izračunal M08 znesek (razlika do minimalne osnove za prispevke), če je delavec bil del meseca na bolniški in neplačanem dopustu. Urejeno.
12.8.2022 10:50:076.0.1.3549DDVPri pripravi DDV datoteke v BiH verziji program ne zapiše davčne številke, če partner ni označen, da je davčni zavezanec.
5/5 (7 Reviews)
Scroll to Top