Za obdobje:
DatumVerzijaModulOpis
30.11.2023 20:46:386.0.142.3739OD2003Za lažje delo za oddajo zahtevkov za refundacije je dodanih še nekaj funkcij v modulih Bolniški listi in Zahtevki za refundacijo.
30.11.2023 8:58:516.0.142.3739OD2003Manjši popravki za JOPPD obrazec v hrvaški verziji.
30.11.2023 8:57:526.0.142.3739OD2003Pri vnosu vloge za odsotnost ima delavec sedaj možnost vnesti tudi opis razloga.
30.11.2023 8:57:166.0.142.3739OD2003Manjši popravki pri pripravi zahtevkov za refundacije v slovenski verziji.
28.11.2023 23:37:366.0.141.3738ProdajaV analizi prodaje z vrtilno tabelo je na voljo dodatno polje "Ime2" z glave dokumenta.
28.11.2023 23:36:426.0.141.3738DKV analizi sintetičnih kartic z vrtilno tabelo je dodano polje davčna številka partnerja.
26.11.2023 23:30:216.0.140.3737OD2003Glede na to, da se s 1.1.2024 spreminja način obračuna dohodnine in prispevkov na Hrvaškem, so v programu že dodane nove kode, ki to omogočajo.
26.11.2023 23:29:196.0.140.3737OD2003Šifrant relacij in relacije delavca za prevoz na delo imajo sedaj 2 dodatni polji : začetek in konec veljavnosti. Če se šifrant uporablja za cene vozovnic, na tak način dobimo zgodovino cen, pri delavcu pa zgodovino glede na prebivališče.
26.11.2023 23:27:256.0.140.3737eNDMŠe nekaj popravkov pri izdelavi zahtevka za refundacijo v slovenski verziji, če ima delavec kakšne olajšave pri prispevkih delodajalca.
26.11.2023 23:26:066.0.140.3737BlagMPPri tiskanju blagajniškega računa na tiskalnike Tremol v BiH verziji se sedaj izpišejo tudi 3 vrstice reklame iz bastavitev blagajne.
26.11.2023 23:25:296.0.140.3737BlagMPNov parameter v nastavitvah računa, ki blokira dajanje popusta na artikle, pri katerih ima kupec ceno s posebnega cenika.
26.11.2023 23:24:446.0.140.3737BlagMPČe ima kupec na blagajni poseben cenik za določene artikle, bodo te postavke prikazane odebeljeno pri pregledu računa.
26.11.2023 23:23:076.0.140.3737eRačunKončno je pripravljen XML za pošiljanje eRačunov iz Slovenije na Hrvaško preko ponudbnika BizBox.
23.11.2023 13:43:146.0.139.3736GKV analizi knjiige poslanih/prejetih računov z vrtilno tabelo sem dodal polja z nazivi klasifikacij.
21.11.2023 16:49:276.0.138.3735ProdajaV analizi računov v srbski verziji je na voljo novo polje VARIANTA2.
21.11.2023 16:48:506.0.138.3735DDVManjši popravek v eKUF v BiH verziji.
18.11.2023 15:38:236.0.137.3734AnalizaGKV analizo prometa in terjatev so dodane kolone z imeni lokacij/dejavnosti/SM in vrst partnerja.
18.11.2023 15:37:356.0.137.3734SKDFAPri uvozu eRačun z UJP program sedaj uvozi tako eRačun v PDF obliki kot tudi prilogo, če je tudi ta v PDF.
18.11.2023 15:33:336.0.137.3734PrisotModul Vloge za dopust je razširjen in omogoča vnos eDovolilnic tudi za druge vrste odsotnosti.
17.11.2023 0:36:346.0.136.3733TimePISPri nastvaitvah pravic uporabnikov mobilne aplikacije za registracijo delovnega časa lahko administrator določi, če ima uporabnik pravice do registracije dela doma ali na terenu.
17.11.2023 0:35:366.0.136.3733DDVManjši popravek pri pripravi ePDV knjig v BiH verziji za prejet avansni račun in domač oproščen promet.
17.11.2023 0:34:426.0.136.3733eRačunMajhen popravek pri pripravi eRačuna v eSlog 2.0 obliki pri 76a členu v slovenski verziji.
13.11.2023 11:13:456.0.135.3732SKDFAUvoz eRačunov s SEFa v srbski verziji ni deloval v buildu 3731. Urejeno.
12.11.2023 8:38:296.0.135.3731PonudPri prenosu podatkov iz odložišča na ponudbo program ni prenesel porekla artikla. Popravljeno.
12.11.2023 8:37:516.0.135.3731PrisotNa kartico prisotnosti je dodana kolona Ime VP.
12.11.2023 8:37:256.0.135.3731KPPV določenih primerih uporabniki ni mogel spreminjati svojega dogodka na opravilu, čeprav je imel vse pravice. Urejeno.
12.11.2023 8:36:506.0.135.3731KadrNa pregled kompletnih kadrovskih dodatkov so dodane kolone : delno upokojen, datum delne upokojitve, stopnja invalidnosti.
12.11.2023 8:35:506.0.135.3731AnalizaArtUporabnik si ni mogel odpreti dokumenta Napoved vračila kupca iz analize artikla. Urejeno.
12.11.2023 8:34:116.0.135.3731SKDFAPreverjanje statusov prejetih računov na SEFu v srbski verziji ni delovalo. Urejeno.
10.11.2023 7:55:166.0.134.3730SKDFAPri uvozu eRačuna sedaj preberem tudi številko naročilnice iz računa.
10.11.2023 7:54:166.0.134.3730DobavPogV vnosu pogodbe sta dodani polji za vnos številke javnega naročila in izvajalca postopka.
8.11.2023 19:57:186.0.133.3729PrisotnostPripravljena procedura za avtomatično generiranje odmora v registraciji delovnega časa za tiste, ki imajo to definirano v pravilniku.
8.11.2023 19:56:126.0.133.3729eRačunPripravljeno je pošiljanje eRačunov za slovenska podjetja hrvaškim kupcem z eSlog 2.0 formatom preko BizBox APIja.
8.11.2023 19:55:076.0.133.3729OD2003iRek (XML v slovebski verziji) mora po novem obvezno imeti podatke za polja A081-A085 (tudi, če so zneski enaki 0). Urejeno.
7.11.2023 23:28:006.0.132.3728DDVŠe nekaj manjših popravkov za ePDV v BiH verziji.
7.11.2023 23:27:336.0.132.3728eRačuniProgram po novem omogoča sprejem in pošiljanje eRačunov s pomočjo BizBox API.
6.11.2023 23:31:176.0.131.3727BlagMPV pregledu današnjega ali starega računa si program sjrani nastavitev kolon.
6.11.2023 23:28:396.0.131.3727DDVManjši popravki za KIF ub KUF knjigo v BiH verziji.
4.11.2023 13:49:156.0.130.3726ProjektNalogePri vnosu postavke projektne naloge ima uporabnik možnost vnesti kontaktno osebo partnerja.
4.11.2023 13:48:256.0.130.3726ODPogOdpravljena napaka pri vnosu obračuna najemne pogodbe.
4.11.2023 13:47:116.0.130.3726DDVManjši popravki DDV knjig v BiH verziji.
4.11.2023 13:45:576.0.130.3726KadrV hrvaški verziji je v kadrovski evidenci na voljo nov modul – Stopnje dohodnine po občinah.
31.10.2023 23:08:216.0.129.3725AnalizaGKV analizi pričakovanih prilivov so dodane kolone ime lokacije, ime SM in imena vrst partnerjev.
31.10.2023 23:07:226.0.129.3725OD20023Manjša sprememba v RekO obrazcu (obračun plač v slovenski verziji).
31.10.2023 23:05:596.0.129.3725OD20023JOPPD obrazec za obračun plač v hrvaški verziji sedaj deluje po datumu izplačila. Če ima uporabnik dva obračuna z istim dnem izplačila, bo program naredil samo en obrazec.
31.10.2023 22:59:276.0.129.3725DDVV BiH verziji so pripravljene spremembe DDV evidenc, ki veljajo za oddajo obračunov 20.11.
26.10.2023 17:51:446.0.128.3724PrisotZa tiste uporabnike, ki imajo urejen pravilnik o odmoru za malico, je v karticah za prisotnost na voljo nova funkcija – Generiranje odmorov.
26.10.2023 17:50:386.0.128.3724eBolManjši popravki pri delu z bolniškimi listi in zahtevki za refundacijo v slovenski verziji, ki omogočajo lažjo pripravo in nadzor.
23.10.2023 21:59:236.0.127.3723PrevMatPri vnosu prevzema materiala iz uvoza iz tretjih držav ima uporabnik na voljo vnos statistične vrednosti, ki je osnova za ECL, ki ga program prav tako poknjiži ob zaključitvi prevzema.
23.10.2023 21:59:006.0.127.3723KalkVPPri vnosu prevzema VP iz uvoza iz tretjih držav ima uporabnik na voljo vnos statistične vrednosti, ki je osnova za ECL, ki ga program prav tako poknjiži ob zaključitvi prevzema.
23.10.2023 21:57:466.0.127.3723AnalizaArtV pregledu analize artikla na listku Potrditve naročil kupcem je dodana kolona OE.
22.10.2023 23:19:466.0.126.3722TaskV knjigi opravil je dodana nova nastavitev – Aktivna povezava med scani in dokumenti, s katerim se lahko scan fakture sproti osvežuje, ko se uporabnik premika po knjigi.
22.10.2023 23:19:176.0.126.3722DDVV pregledu knjige DDV je dodana nova nastavitev – Aktivna povezava med scani in dokumenti, s katerim se lahko scan fakture sproti osvežuje, ko se uporabnik premika po knjigi.
22.10.2023 23:18:146.0.126.3722GKKadar uporabnik v pregledu prevzema ali izdanega računa zažene funkcijo "Prikaz temeljnice", dobi dokument iz glavne knjige, ki je bil poknjižen ob zaključku. Ker je včasih lahko kreiranih več dokumentov v GK iz enega dokumenat v prodaji ali nabavi, lahko uporabnik sedaj vidi vse in ne samo prvega, kot je bilo dosedaj.
22.10.2023 23:15:566.0.126.3722RačunV srbski verziji je v glavi računa dodan nov tip računa, s katerim se določi, da je v XMLu zapisano, da je DDV obračunan po datumu računa in ne po datum prometa.
22.10.2023 23:14:366.0.126.3722RačunPri vnosu glave izdanega računa za izvoz ima uporabnik možnost vnosa statistične vrednosti, ki jo uporabi pri knjiženju temeljnice.
22.10.2023 23:13:316.0.126.3722SKDFAPri preverjanju statusa eRačuna v knjigi prejetih računov v srbski verziji si program zapiše tudi datum zadnje spremembe.
22.10.2023 23:12:016.0.126.3722AvRačunPri vnosu avansnega računa ima uporabnik možnost vnesi šifro tuje valute, če se avansni račun izdaja tujcu, ki je plača v tuji valuti.
22.10.2023 23:11:046.0.126.3722SKDFAPri preverjanju statusa prejetih eRačunov v srbski verziji ima uporabnik sedaj na voljo dva načina, prvi je standarden, uporabnik označi račune, ki jih želi preveriti in požene funkcijo. Drugi pa vpraša za obdobje in poišče spremembe, ki so se zgodile v njem.
22.10.2023 23:09:096.0.126.3722eBolPri pregledu bolniškega lista in pri pregledu zahtevka za refundacijo v slovenski verziji si lahko uporabnik direktno odpre še plačilno listo, da preveri pravilnost podatkov.
18.10.2023 21:29:066.0.125.3721AnalizaGUporabnik lahko v analizi poslovanja pri izbiri BI poročila takoj zahteva pregled z vrtilno tabelo.
18.10.2023 17:35:056.0.125.3721eBolNekaj dodatnih polj v pregledu bolniških listov v slovenski verziji za lažje delo.
18.10.2023 17:34:316.0.125.3721PrevMatManjši popravek pri uvozu ASC datoteke v prevzem materiala v slovenski verziji.
17.10.2023 15:16:326.0.125.3720eRačunV XML oblike eSlog 2.0 se sedaj zapišejo tudi podatki o registraciji podjetja – vnos je možen preko parametrov za poročila.
17.10.2023 15:12:476.0.125.3720ReportGenerator poročil sedaj omogoča izdelavio črtne kode tipa PDF417.
17.10.2023 15:11:356.0.125.3720POSKer imamo v šifrantu artiklov ime lahko dolgo 100 znakov, je sedaj tudi na blagajniškem računu ime enake dolžine.
17.10.2023 15:10:466.0.125.3720PartnerPri vnosu sprememba podatkov o poslovnem partnerju uporabnik vnese datum, ko sprememba začne veljati (podatek je pomemben za DDV knjigo) in datum vnosa (za lastno evidenco)
15.10.2023 22:46:246.0.124.3719eRacunProgram končno omogoča storniranje eRačuna na SEFu v srbski verziji.
15.10.2023 22:45:566.0.124.3719SestPri menjavi komponente v modulu Vstopanje materiala lahko uporabnik amenja tudi varianto polizdelka.
15.10.2023 22:45:276.0.124.3719SestV pregledu vstopanja materiala/polizdelka program sedaj pokaže tudi varianto polizdelka.
15.10.2023 22:44:536.0.124.3719ProizvProgram ne dovoli popravo postavk na predajnicah in izdajnicah, ki so vezane na zaključene delovne naloge.
12.10.2023 18:41:466.0.122.3718eNDMŠe manjša nadgradnja pošiljanje zahtevkov za refundacijo – program si zapomni številko vloge, v primeru napake pa le-to obširno prikaže.
11.10.2023 20:03:116.0.122.3717KPPV pregledu spiska projektnih nalog so na voljo dodatne kolone – naziv vodje, naziv partnerja.
11.10.2023 20:01:356.0.122.3717PrejemMPProgram ni omogočal prenosa postavk iz ene prejemnice MP v drugo. Urejeno.
11.10.2023 19:59:326.0.122.3717SistemManjši popravek za prijavo v program s pomočjo AD.
11.10.2023 19:58:386.0.122.3717PartnerPri pregledu kontaktnih oseb pokažem spisek tudi iz prejemnikov in ne samo iz glavne šifre partnerja.
11.10.2023 19:57:456.0.122.3717eRačunManjši popravek za eRačun v eSlog 2.0 obliki za izdane račune po 76a členu.
11.10.2023 19:56:336.0.122.3717AnalizaArtV analizi artikla je pri pregledu vseh vrst dokumentov dodana kolona "Opomba" iz glave dokumenta.
11.10.2023 19:54:056.0.122.3717SKDFAPri uvozu eRačunov ima uporabnik možnost spremeniti Datum DDV za prejeto fakturo. Program po novem ponuja, da je ta datum enak Datum DUR.
11.10.2023 19:53:136.0.122.3717ODPogPri vnosu obračuna najemnine program sedaj dovoli vnos večih nepremičnin na eno osebo na enem obračunu.
28.9.2023 21:18:466.0.121.3715AnalizaGKV analizi pričakovanih prilivov in odlivov program prikaže tudi SM/Lok/Dej fakture, če jih podjetje uporablja.
27.9.2023 19:59:346.0.120.3714AdminPri vnosu novega uporabnika administrator sedaj lahko vnese tudi uporabnikov elektronski naslov.
25.9.2023 19:21:436.0.119.3713AvRacunPri vnosu avansnega računa lahko uporabnik vnese tudi telefon in elektronski naslov kupca.
25.9.2023 19:18:376.0.119.3713SKAnalV pregledu analiične kartice je dodano polje Datum DUR org.
25.9.2023 10:21:116.0.118.3712ProdajaV analizi prodaje z vrtilno tabelo je v analizo računov in dobropisov dodana še maloprodaja.
22.9.2023 15:40:516.0.117.3711pocketPISV pocketPIS je na voljo nov modul – POS naročila, s katero uporabnik pripravlja naročila za blagajno, kjer potem za stranko samo še naredijo blagajniški račun.
21.9.2023 8:50:086.0.116.3709VirmPri izdelavi virmanov iz obračuna plač v BiH verziji program sedaj na virman prenese tudi datuma za obdobje.
21.9.2023 8:48:246.0.116.3709ODPogPri vnosu obračuna za najemnino v modulu Podjemne pogodbe lahko sedaj uporabnik vnese tudi podatke o nepremičnini, da ima XML vse potrebne podatke.
19.9.2023 16:06:40PrisotZa manjša podjetja je dodana možnost registracije delovnega časa direktno v PISu.
19.9.2023 16:06:06PogDobavV vnosu/pregled pogodbe z dobaviteljem je dodan pregled skrbnika konta in likvidatorja stroškovnega mesta.
19.9.2023 8:21:546.0.114.3707ProdajaV prodaji imajo uporabniki pri delu s ceniki na voljo 2 parametra. Prvi je šifra privzetega cenika, drugi pa šifra privzetega partnerja za cenik. Pri obeh program za vsak artikel išče najprej ceno na partnerjevem ceniku. Če je ne najde, pa gre na privzeti cenik ali na cenik privzetega partnerja. Razlika je pri rabatih. Pri prvem načinu se upoštevajo rabatne liste partnerja, pri drugem pa v primeru, da ni cenika, program vse (cene in rabate) jemlje iz podatkov privzetega partnerja.
18.9.2023 10:46:186.0.113.3706NormPri vnosu postavke sestavnice uporabnik ni mogel vnesti opisa postavke. Urejeno.
16.9.2023 23:22:296.0.113.3705ODPogOmogočena je funkcija kopiranje obračuna podjemnih pogodb.
16.9.2023 23:22:026.0.113.3705ODPogV šifrantu vrst podjemnih pogodb lahko uporabnik že definira količnik za preračun neto/bruto, ki se potem avtomatično prenese na obračun.
16.9.2023 23:21:056.0.113.3705KadrVnos novega zapisa v pregled opravljenega varstva pri delu ni deloval. Popravljeno.
16.9.2023 23:19:546.0.113.3705OD2003Uvoz bolniškega lista iz XML datoteke ni deloval. Urejeno.
16.9.2023 23:18:206.0.113.3705KontaktiPri vnosu kontakta s poslovnim partnerjem komercialist sedaj lahko vpiše tudi, da je bil sopotnik na obisku.
11.9.2023 13:26:206.0.112.3704VirmV spisku plačilnih nalogov lahko uporabnik označi določene in zanje pošlje specifikacijo plačila na elektronski naslov dobavitelja.
11.9.2023 13:25:086.0.112.3704ProdajaV analizi dobavnic z vrtilno polje je dodano novo polje DELTSE.
11.9.2023 13:24:396.0.112.3704PNalogV pregledu zaključenega potnega naloga je lahko uporabnik videl samo prvi listek, do ostalih pa ni imel pravice. Urejeno.
11.9.2023 13:23:326.0.112.3704eRacunManjši popravki priprave XML za ReDok v BiH verziji.
11.9.2023 13:22:486.0.112.3704ArtikelČe uporabnik nima pravice poprave artikla, lahko iz hitre analize vseeno pogleda vse podatke o artiklu (do katerih ima pravico), seveda pa jih ne more spreminjati.
7.9.2023 10:08:566.0.111.3703PNalogV analizi potnih nalogov z vrtilno tabelo sta dodani polji ODHOD in PRIHOD, kjer sta prikazana datum in ura odhoda in prihoda.
7.9.2023 10:07:386.0.111.3703AnalizaArtV analizi artikla je dodan listek za pregled napovedi vračil.
7.9.2023 10:06:266.0.111.3703IntIzdArtČe v namestitvi podjetje ne uporablja nabave materiala, program javlja napako pri odpiranju modula Interne izdaje artiklov. Popravljeno.
7.9.2023 10:03:276.0.111.3703PNalogNov parameter za obračun dnevnic v tujini – definiramo ali želimo obračun po koledarskih dnevih ali na 24h.
7.9.2023 10:01:586.0.111.3703KadrV pregledu kompletnih kadrovskih podatkov na dan so dodana nova polja – podatki o invalidnosti – podatki o dopolnilnem delu – država in občina stalnega prebivališča – država in občina začasnega prebivališča – vrsta koledarja – konkurenčna klavzula DA/NE
7.9.2023 10:00:226.0.111.3703KadrPri vnosu pogodbe o zaposlitvi sta dodani 2 novi polji za vnos (konkurenčna klavzula DA/NE, vrsta koledarja)
7.9.2023 9:59:406.0.111.3703KadrPri vnosu pogodbe o zaposlitvi sta dodana 2 nova tipa pogodbe (podaljšanje pogodbe, sprememba urnika).
1.9.2023 11:52:216.0.110.3702GKDoločeni XMLji za uvoz izpiskov niso delovali. Urejeno.
1.9.2023 11:46:266.0.110.3702SKPoprava medsebojne kompenzacije ni delovala v buildu 3701. Urejeno.
4.7/5 (10 Reviews)
Scroll to Top