Za obdobje:
DatumVerzijaModulOpis
4.12.2022 11:55:406.0.13.3590OD2003XML za Rek1 v slovenski verziji ni bil pravilen, če si je podjetje neplačane odsotnosti razbilo na več podšifer. Urejeno.
4.12.2022 11:54:216.0.13.3590ProdajaNov parameter v nastavitvah programa, s katerim lahko določimo specialen rabat na dobavnici, kadar kupec naroči celo paleto.
1.12.2022 20:10:066.0.12.3589PonudV vnosu ponudbe lahko uporabnik zamenja alternativno in glavno postavko.
1.12.2022 20:08:496.0.12.3589PartnerPri nastavitvah partnerja lahko uporabnik določi, da kupec prejema eRačun v obliki SrSEF.
1.12.2022 19:59:476.0.12.3589PotrNarProdV vnosu glave potrditve naročila kupca lahko uporabnik vnese številko in datum pogodbe.
24.11.2022 21:29:476.0.11.3588SQLRepSQL poročilo sedaj omogoča tudi klice drugih aplikacij.
24.11.2022 21:28:226.0.11.3588DelListV modulu Poentaža je dodana funkcija "Kopiranje zapisa".
24.11.2022 21:26:216.0.11.3588KompenPri ročnem vnosu medsebojne kompenzacije je pri izbiri veze dodana kolona Likvidiran, kjer uporabnik lahko vidi, če je prejeti račun že likvidiran.
24.11.2022 21:25:186.0.11.3588DevSkPoprava postavke devizne temeljnice je možna tudi z dvojnim klikom miške.
24.11.2022 21:23:576.0.11.3588CenikV analizi nabavnih cenikov je dodana kolona NC, kjer je prikazana neto cena dobavitelja.
21.11.2022 21:24:416.0.10.3585IntIzdArtV buildu 3584 ni deloval modul Interne izdaje artiklov. Urejeno.
21.11.2022 21:21:536.0.10.3585RepBIV preračunih BI poročil program sedaj pravilno upošteva tudi ključe, ki niso 100% razdeljeni in imajo določen del zneska nerazporejen.
20.11.2022 10:52:566.0.9.3584eRacunManjši popravki pri pošiljanju eRačunov v srbski verziji.
20.11.2022 10:52:106.0.9.3584ProdajaV prodajnih dokumentih se lahko uporabljajo dodatni rabati (4,5 in 6).
20.11.2022 10:51:306.0.9.3584DobavPogV modulu Pogodbe z dobavitelji je dodana funkcija "Arhiviraj dokument".
17.11.2022 14:09:026.0.8.3583BlagMPV čarovniku za knjiženje blagajniškega dnevnika ni bilo nastavitve za določanje stroškovnih mest za prihodke na blagajni. Urejeno.
17.11.2022 14:01:416.0.8.3583DDVPri pripravi XMLa za prodajo po 76a členu (slovenska verzija) je program pripravil datoteko, potem pa javil napako. Popravljeno.
17.11.2022 13:58:256.0.8.3583SKDFAV srbski verziji programa je možen uvoz eRačunov, ki jih uporabnik prejme na SEF.
17.11.2022 13:58:016.0.8.3583SKDFAV srbski verziji programa je možen uvoz eRačunov v XML obliki MojEracun.
17.11.2022 13:57:496.0.8.3583SKDFAV hrvaški verziji programa je možen uvoz eRačunov v XML obliki MojEracun.
15.11.2022 17:01:176.0.7.3582OD2003Pri pripravi Rek obrazca (slovenska verzija) sem dodal možnost uporabe več različnih kod za neplačano odsotnost na 1402x.
15.11.2022 17:00:176.0.7.3582OD2003Nov modul "Zahtevki za nadomestila", kjer se bodo pripravljali zahtevki za ZZZS.
15.11.2022 16:59:166.0.7.3582eRacuniV srbski verziji programa je omogočeno pošiljanje eRačunov preko storitve SEF.
11.11.2022 22:24:466.0.6.3581OSVzdDNV modulu Delovni nalogi za vzdrževanje OS ni delovalo sortiranje po koloni "Ime tipa vzdrževanja". Popravljeno.
11.11.2022 22:23:586.0.6.3581ODPri pripravi XML datoteke za obračun plače v slovenski verziji program ni pravilno pripravil podatkov za vrsto dohodka 1150. Urejeno.
11.11.2022 22:23:016.0.6.3581KPPPri vnosu delilnika stroška po SM/Lok/Dim na opravilu lahko uporabnik vpiše tudi konto in takrat program preveri, katere dimenzije se lahko in/ali morajo vnesti.
11.11.2022 22:21:526.0.6.3581ODPri pripravi izpisa plačilne liste si lahko uporabnik sam določi, pri katerih kodah se prikaže črta spodaj in/ali zgoraj.
10.11.2022 16:39:246.0.5.3580DDVManjša sprememba pri izpisu knjiga URA-1 v hrvaški verziji. Oproščen promet se evidentira v koloni 19.
10.11.2022 16:38:416.0.5.3580OD2003Nekaj sprememb na izpisu plačilne liste in v pripravi JOPPD obrazca v hrvaški verziji .
10.11.2022 16:37:426.0.5.3580SistemNov parameter v nastavitvah dela s programom, kjer se določi, kako stornirana količina na dokumentu vpliva na dokument, s katerega je bil kreiran.
10.11.2022 16:33:026.0.5.3580ODPogV modulu Podjemne pogodbe je omogočeno pošiljanje obračunov delavcem na njihov elektronski naslov (na enak način, kot se to naredi za plačilne liste).
10.11.2022 16:31:306.0.5.3580DobavV eni prejšnjih verzij je bil omogočen vnos datuma dobave v glavo dobavnice. Vendar pa je program ta datum napačno zapisal v rok plačila. Popravljeno.
10.11.2022 16:30:026.0.5.3580AnalizaUporabniki niso mogli zagnati analize rezervacij z vrtilno tabelo iz modula Analiza poslovanja. Urejeno.
10.11.2022 16:27:266.0.5.3580NarNabPri vnosu naročila blaga/materiala program prenese ceno z dobaviteljevega cenika. Po novem prenese tudi vpisane popuste.
30.10.2022 18:06:406.0.4.3579ArtOptionsPri vnosu opcij na dokument lahko sedaj uporabnik enostavno označi več opcij na artiklovi matriki in jih prenese na dokument.
30.10.2022 18:02:566.0.4.3579SistemUporabnik si lahko izključi praznične preobleke programa.
30.10.2022 17:58:066.0.4.3579eMailSMTPPri pošiljanju eMailov direktno na SMTP strežnik ima uporabnik sedaj možnost shraniti več nastavitev – za vsak modul svojo. Tako je lahko ena nastavitev za eRačune, druga za opomine, tretja za plačilke …
20.10.2022 22:11:256.0.3.3578DDVPrenovljen čarovnik za knjiženje obračuna DDV.
19.10.2022 20:39:196.0.2.3577OD2003Za pripravo JOPPD obrazca (HR verzija) je sedaj pripravljena procedura v bazi, ki jo uporabljata izpis in priprava XML.
19.10.2022 20:38:216.0.2.3577SKIFAPri kreiranju opominov za kupce bo program avtomatično v novem letu spremenil števec na naslednje leto in začel šteti od 1 naprej.
19.10.2022 20:37:186.0.2.3577NormPri vnosu alternativne operacije na tehnološki postopek ima uporabnik možnost vnesti ceno te operacije, če je delovno mesto označeno kot kooperacija.
19.10.2022 20:36:026.0.2.3577OD2003kontrola pri pripravi REK obrazca (SLO verzija), da M08 ne more biti večji od A062[P02].
19.10.2022 20:35:126.0.2.3577OSNa kartici predvidenega vzdrževanja je omogočeno dodajanje scanov.
19.10.2022 20:34:376.0.2.3577GKPri prikazu evidnečnih kontov na dokumentov je dodana kolona VEZA, da uporabnik vidi, na kateri račun se nanaša določeno plačio.
19.10.2022 20:33:416.0.2.3577ProdajaV enem od zadnjih buildov je narejeno, da program pri knjiženju računa avtomatično kreira tudi temeljnico, s katero zapre avans, ki je vpisan na račun. S tem buildom je dodan parameter, s katerim ukinemo kreiranje te temeljnice (primerno za tiste, ki tega ne želijo).
19.10.2022 20:32:236.0.2.3577eRacunPri uvozu eRačuna berem številko pogodbe. To potem iščem v tabeli pogodb z dobavitelji. Na računu je lahko vpisana naša interna številka ali dobaviteljeva.
19.10.2022 20:30:466.0.2.3577DNalogV razpisu operacij za delovni nalog je omogočena priprava šablone, ki avtomatično izpiše samo označeno postavko in ne celega dokumenta.
12.10.2022 21:25:456.0.1.3576BlagMPPri davčnem potrjevanju v srbski verziji se sedaj na računu prikažejo tudi avansi, ki (delno) zapirajo račun.
12.10.2022 21:07:306.0.1.3576KoledarPri kreiranju dogodka za koledar iz modula program ni pravilno upošteval filter pri odpiranju modula iz odprtega okna koledarja. Urejeno.
12.10.2022 21:06:126.0.1.3576SKDFAPri uvozu eRačunov, ki jih uporabnik prejme iz Document Box-a, se lahko pojavijo napačni XMLji, ki nimajo, oz. imajo napačno vpisan datum dokumenta/DUR ali valute. Takšnih računov program ni mogel uvoziti. Urejeno. Sedaj program obvesti uporabnika, da so napačni podatki, potem pa vseeno uvozi z današnjimi datumi, pa lahko/mora uporabnik le-te popraviti pred uvozom.
12.10.2022 21:04:096.0.1.3576BlagMPVnos podatkov o kupcu pri plačilu na blagajni – okno je preozko in uporabnik ne more vpisati davčne številke. Urejeno.
6.10.2022 12:09:226.0.1.3574OD2003Odpravljena napaka pri izdelavi kriptiranega PDFja za plačilno listo, ko nekateri uporabniki tega dokumenta niso mogli odpreti na androidu z mobilnim Acrobat readerjem.
6.10.2022 12:08:116.0.1.3574KadrPri kreiranju opravila iz vloge za izobraževanje se v opis opravila prenesejo vsi podatki iz vloge. Tako delavec, ki potrjuje opravilo, sploh ne odpira same vloge.
6.10.2022 12:06:046.0.1.3574eRacunPri pripravi eRačuna v srbski verziji se sedaj pošilja tudi številka pogodbe.
6.10.2022 12:05:176.0.1.3574KPPV postopku za opravilo se po novem lahko definira, da je naslednja odgovorna oseba nadrejeni delavec, ki vpisuje zadnji dogodek.
4.10.2022 18:01:226.0.1.3573ProdajaV špedicijsko mapo se po novem zapiše tudi številka naloga za odpremo.
4.10.2022 18:00:326.0.1.3573OSPodjetja, ki imajo poslovno leto drugače kot koledarsko, lahko pri amortizaciji vseeno računajo od januarja do decembra, pa v glavi obračuna definirajo DUR obračuna.
4.10.2022 17:59:226.0.1.3573OD2003Manjši popravek iRek.xml v slovenski verziji. Če je delavec bil ves mesec na bolniški, se podatka za M01 ne sme poročati. Tudi 0 ni dovoljena.
4.10.2022 17:57:276.0.1.3573BlagMPV nastavitvah blagajne lahko administrator sedaj definira avtomatično pošiljanje računov kupcem po elektronski pošti.
22.9.2022 20:26:596.0.1.3572eRacunManjši popravki za XML eRačun v srbski verziji.
22.9.2022 20:26:196.0.1.3572NabavaV pregleda nabavnega dokumenta je dodana kolona DDATUM, kjer uporabnik vidi datum in uro zapisa postavke na dokument.
22.9.2022 20:26:036.0.1.3572ProdajaV pregleda prodajnega dokumenta je dodana kolona DDATUM, kjer uporabnik vidi datum in uro zapisa postavke na dokument.
22.9.2022 20:21:016.0.1.3572MAPIKončno mi je uspelo urediti, da lahko vsi, ki imajo na računalnik nameščen program za elektronsko pošto (Outlook, Mozilla, ..) spet pošiljajo elektronska poročila iz programa s pomočjo tega klienta.
17.9.2022 23:53:576.0.1.3570OD2003V modulu Kartica delavca je možno pošiljanje kartice/ER 28 direktno na email delavca, PDF je zaščiten z geslom kot plačilka.
17.9.2022 23:52:576.0.1.3570IntrastatManjši popravki pri pripravi XML datoteke za intrastat v hrvaški verziji.
17.9.2022 23:52:156.0.1.3570IntrastatNapaka pri ročnem vnosu novega dokumenta za intrastat. Urejeno.
16.9.2022 15:15:556.0.1.3569SrbFiskOdpravljena napaka pri davčnem potrjevanju storno računa v srbski verziji.
16.9.2022 15:14:556.0.1.3569SQLReportSQL poročila sedaj omogočajo direkten vpogled v materialne dokumente.
14.9.2022 17:31:126.0.1.3568IFAČe uporabnik pri vnosu računa vnese znesek avansa, s katerim zmanjša znesek za plačilo, se pri zaključitvi računa poknjiži tudi dodatna temeljnica, ki zapre avans in fakturo.
14.9.2022 17:29:596.0.1.3568PrejNarPri vnosu postavke prejetega naročila program preverja razpoložljivo zalogo in uporabnika opozori, če te ni dovolj.
14.9.2022 17:28:586.0.1.3568PrevMPV analizi internih prevzemov in internih izdaj MP program ni prikazoval MPV. urejeno.
14.9.2022 17:27:246.0.1.3568ProdajaPri vnosu izdanega računa lahko uporabnik vnese tudi števiko in datum pogodbe s kupcem.
14.9.2022 17:26:286.0.1.3568AnalizaArtV analizi artikla na listku Prejeta naročila je dodana kolona številka naročila.
14.9.2022 17:25:316.0.1.3568SKDFAPri uvozu eRačuna program prebere tudi podatek o pogodbi in ga poišče v bazi pogodb z dobavitelji.
8.9.2022 22:23:136.0.1.3565DDVNadgrajen izvoz davčnih knjig v TXT datoteke za FURS.
8.9.2022 22:22:376.0.1.3565DobavV pregledu dobavnice lahko uporabnik vnaša tudi rok dobave.
8.9.2022 22:21:576.0.1.3565HrFiskNarejeno davčno potrjevanje veleprodajnih računov v hrvaški verziji.
8.9.2022 22:21:106.0.1.3565DobavV pregledu dobavnic so bile dodane kolone "Vrsta prejemnika 19 – 27". Ampak filtriranje je pa delalo po vrstah partnerja. Urejeno.
26.8.2022 11:27:056.0.1.3562SistemZa vse klasike, ki so navajeni na uporabniški vmesnik verzije 5.5, in želijo imeti tudi v 6.0 vse enako, je v nastavitvah uporabniškega vmesnika dodana možnost, kje se prikazujejo orodne vrstice za filtre in predloge.
26.8.2022 8:44:226.0.1.3561ProdajaPri prenosu prodajnega dokumenta v naslednji dokument se je občasno pojavila napaka. Odpravljeno.
26.8.2022 8:43:326.0.1.3561PonudPostavke v ponudbi, ki so imele negativen RVC, niso bile posebej označene. Urejeno.
22.8.2022 8:58:116.0.1.3559SifPotV šifro logistične poti se sedaj vnaša tudi naslov začetka in konca poti.
22.8.2022 8:57:226.0.1.3559GKTemV pregledu temeljnice niso bila vidna polja za način SK, DT in DDV. Urejeno.
22.8.2022 8:56:466.0.1.3559DKBilV modulu "Bilance" je dodan pregled Analitična bilanca po mesecih.
22.8.2022 8:53:326.0.1.3559SpedV pregledu špedicijskih map so dodana polje vrsta partnerja #1 – #27.
22.8.2022 8:53:116.0.1.3559DobavV pregledu dobavnic so dodana polje vrsta partnerja #19 – #27.
19.8.2022 15:19:566.0.1.3558ProdajaPreračun dokumenta sedaj preverja tudi davčne stopnje (če imamo EU spletno prodajo, so stopnje odvisne od države prejemnika).
17.8.2022 9:02:246.0.1.3556SistemNov način iskanja modulov in funkcij, ki e pohitri delo s programom.
17.8.2022 9:01:486.0.1.3555xlsRepNa voljo je nov designer poročil – xlsReportDesigner. Šablona se pripravlja v excelu, tudi poročilo je excelova datoteka.
15.8.2022 22:02:016.0.1.3552OD2003Manjši popravek pri izračun zneska M08 za iRek v slovenski verziji.
15.8.2022 22:00:536.0.1.3552AnalizaFunkcija Analiza podatkov z vrtilno tabelo je nadgrajena. Uporabnik lahko podatke pokaže v navadni tabeli, tam uporabi pogojno oblikovanje ali/in izvoz v excel.
15.8.2022 21:57:146.0.1.3551ProdajaNa voljo je nov modul v prodaji – Povpraševanje/Priložnosti.
15.8.2022 21:55:446.0.1.3551BlagMPPri izdelavi blagajniškega računa z nazivom kupca sem spremenil logiko. Sedaj lahko uporabnik izbere tiskanje in pošiljanje po ePošti.
15.8.2022 14:30:036.0.1.3550AnalizaPartV analizi partnerja so pri dokumentih prikazane kolone "STATUS" in "NEREALZNESEK".
15.8.2022 14:29:116.0.1.3550AnalizaArtNa listku "Ponudbe" v analizi artikla sta dodani koloni "Sarža" in "SerStev".
12.8.2022 10:54:246.0.1.3549GKIzvoz v excel v modulu Poročilo za statistiko finančnih računov ni deloval – urejeno.
12.8.2022 10:53:056.0.1.3549OSProgram si ni shranil podatkov v polju "Naziv #3" pri vnosu v šifrant lokacij. Urejeno.
12.8.2022 10:51:236.0.1.3549OD2003Pri pripravi XML datoteke za Rek1 obrazec v slovenski verziji program ni pravilno izračunal M08 znesek (razlika do minimalne osnove za prispevke), če je delavec bil del meseca na bolniški in neplačanem dopustu. Urejeno.
12.8.2022 10:50:076.0.1.3549DDVPri pripravi DDV datoteke v BiH verziji program ne zapiše davčne številke, če partner ni označen, da je davčni zavezanec.
5/5 (6 Reviews)
Scroll to Top