Nova verzija PIS 5.0

Nakon jednogodišnjeg testiranja Projekt.si ponosno predstavlja novu verziju programskog paketa PIS: PIS 5.0. U novoj verziji promenjen je jedan deo komponenti koje su bile zastarele i nisu više mogle da se nadograđuju. Delomično je promenjen i grafički interfejs , tu su sada nove, modernije ikone. U modulima su na raspolaganju nove funkcije koje omogućavaju veću produktivnost, o njima više na forumu i uputstvima za rad.

PIS 5.0 može raditi na 3 načina:

  • kao jednostavna mrežna aplikacija (tako radi PIS 4.5)
  • kao klasična server/klijent aplikacija
  • kao klijent za rad s podacima u oblaku

Za sve korisnike programskog paketa PIS 4.5, koji imaju valjan ugovor o održavanju, nadogradnja je besplatna.

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top