Povećanje PDV stope sa 10% na 13% u Hrvatskoj

Od početka godine u Republici Hrvatskoj je povećana stopa pdv sa 10% na 13%, sukladno tome PIS je prolagođen za rad sa novom stopom. Nova porezna stopa ima status PDV-a 4 u temeljnicama. Korisnici koji budu imali račune sa poreznom stopom 10% prilikom knjiženja temeljnice će koristiti status PDV 3 kako bi program pravilno proknjižio ovakve dokumente.

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top