Nova verzija PIS 5.0

Nakon jednogodišnjeg testiranja Projekt.si ponosno predstavlja novu verziju programskog paketa PIS: PIS 5.0. U novoj verziji smo zamijenili dio komponenti koje su bile zastarjele i nisu se više mogle nadograđivati. Djelomično je promijenjeno i grafičko sučelje, tu su sada nove, modernije ikone. U modulima su na raspolaganju nove funkcije koje omogućavaju veću produktivnost, o njima više na forumu i uputama za rad.

PIS 5.0 može raditi na 3 načina:

  •  kao jednostavna mrežna aplikacija (tako radi PIS 4.5)
  •  kao klasična server/klijent aplikacija
  •  kao klijent za rad s podacima u oblaku

Za sve korisnike programskog paketa PIS 4.5, koji imaju valjan ugovor o održavanju, nadogradnja je besplatna.

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top